Magasin > Framtidstron som försvann (Nummer 7, 2018)

Nummer

I det här numret

Framtidstron som försvann

Framtidstron som försvann

Innehåll

Goda idéer bortom det rimligas gräns

Strax efter att jag hade tillträtt som politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet skrev jag en sorts programförklaring om inställning och attityd till samhällsutvecklingen. Bör en förnuftig människa vara optimist eller pessimist?

Nästa: Samhälle