Magasin > Från idyll till idéer (Nummer 1, 2014)

Nummer

I det här numret

Från idyll till idéer

Från idyll till idéer

Innehåll

Världens gång

Jag har funderat på om jag är Jason, men har inte kunnat bestämma mig. Vi lever visserligen i en tid där varje individ har ett absolut tolkningsföreträde vad gäller den egna personen, dess kön, diagnoser och ursprung.

Nästa: Essä