Magasin > Hur ligger landet? (Nummer 8, 2022)

Nummer

I det här numret

Hur ligger landet?

Hur ligger landet?

Innehåll

Folkhem i behov av grundförstärkning

Edmund Burke skrev reflektioner om den franska revolutionen (1790). Mitt ämne gör inte anspråk på riktigt samma plats i historieböckerna, men här kommer ändå några reflektioner om den svenska rege­ringsförklaringen (2022).

Nästa: Samhälle