Magasin > I de tänkande maskinernas tid (Nummer 3, 2014)

Nummer

I det här numret

I de tänkande maskinernas tid

I de tänkande maskinernas tid

Innehåll

Sexårsplaner fungerar inte

Exakt två veckor efter det att regeringen meddelar "minskad anslagsökning" till Försvarsmakten deklarerar Natos generalsekreterare att den pågående krisen i Ukraina är det allvarligaste hotet mot Europeisk säkerhet sedan kalla kriget. Försvarsberedningen får längre tid på sig att färdigställa sin försvarspolitiska rapport, som i sin tur utformar det försvarsbeslut som riksdagen ska fatta om ett år.

Palmes poetiska prosa

I juli 1970 publicerade Olof Palme artikeln "Song My i vårt hjärta" i Dagens Nyheter. Den kom senare att ingå i boken Att vilja gå vidare (1974). I artikeln diskuterar Palme ett par nyutkomna böcker om den amerikanska massakern i Song My under Vietnamkriget.

Världens gång

Vi lider ingen brist på experter som beredvilligt berättar för oss att Vladimir Putin styrs av geopolitik, militära övervägningar, historiska skuggor, eller storryska filosofer. Det ligger kanske något i flera av de där förklaringarna, men är jag ensam om att ana en överdriven finkänslighet som väjer för det uppenbara?

Nästa: Essä