Magasin > I de tänkande maskinernas tid (Nummer 3, 2014)

Nummer

I det här numret

I de tänkande maskinernas tid

I de tänkande maskinernas tid

Innehåll

Att leva utan att verka

Hur blir samhället när allt sköts bättre och billigare av maskiner? Det är den stora utmaningen som varken ingenjörer eller humanister tar sig an.

Farväl till arbetslinjen

Digitaliseringen följs av strukturell arbetslöshet. Kommer medborgarlön att ge frihet åt världens löneslavar?

Man väljer det man vill se

I det visionära tänkandet snävas framtiden in och det komplexa förenklas. Alternativen förpassas till periferin och vi får tunnelseende.

Framtiden intecknad

Ny teknik tenderar att ses som god. Men med en okritisk hållning riskerar vi att bortse från dess brister och tillkortakommanden.

Tillbaka till framtiden

Morgondagens teknik kräver andra skattebaser och andra sätt att finansiera välfärden. Lyckligtvis ter sig detta inte alls omöjligt.

Vilka är vi egentligen?

Den digitala teknikens utveckling ökar möjligheterna till ett bättre liv. Frågan är bara vilken människosyn som ligger bakom teknikoptimismen.

Vad händer med friheten?

Avancerad teknik kräver en globaliserad ekonomi och en centraliserad politisk beslutsprocess. Det lämnar lite utrymme för en lokalt förankrad demokrati med reellt inflytande.

Nu börjar revolutionen

Det är lätt att irriteras över den storögda teknikentusiasmen. Men frågan är om det finns något annat förhållningssätt.

Nästa: Intervju