Magasin > I rörelse och gemenskap (Nummer 2, 2013)

Nummer

I det här numret

I rörelse och gemenskap

I rörelse och gemenskap

Innehåll

Välfärdsapparaten och den lilla världen

Vi har ett mycket läsvärt tema om migration i detta nummer, men det slår mig, när jag lägger sista handen vid det, att det saknas ett perspektiv på frågan, inte bara här utan i alla sammanhang och det är de specifika svenska förutsättningarna.

Nästa: Samhälle