Magasin > I rörelse och gemenskap (Nummer 2, 2013)

Nummer

I det här numret

I rörelse och gemenskap

I rörelse och gemenskap

Innehåll

Homo sapiens 2.0

Genom den vetenskapliga utvecklingen ökar möjligheterna att förvandla människan. Många fruktar en sådan utveckling, men transhumanisterna välkomnar den.

Nästa: Tema