Magasin > I terrorns tid (Nummer 6, 2011)

Nummer

I det här numret

I terrorns tid

I terrorns tid

Innehåll

Viljans optimism, känslans pessimism

Antonio Gramscis tänkande har fortsatt att inspirera både marxister och icke-marxister. Inte minst beror det på hans klarsynta och kompromisslösa undersökning av maktens villkor.

I illusionernas fängelse

Författare bär ofta på en längtan att lämna sina skrivbord och bege sig ut i verkligheten. Torbjörn Elensky spårar förebilderna till dagens socialt engagerade skribenter.

Bekännelser av högsta klass

Herbert Tingstens memoarer blev en sensation genom sin uppriktighet. De är fortfarande bekännelselitteratur av högsta klass, skriver Mats Wiklund.

Bortom banal samhällskritik

Det slovenska bandet Laibach visar på alternativa sätt att göra samhällskritisk musik, menar Adam Cwejman.

Konceptkonst utan kontext

Publiken sviker Kalmars nya konstmuseum som främst visar konceptuell samtidskonst. Per Dahl frågar sig vad det säger om den off entligt fi nansierade kulturen.

Tusen elever säger ifrån

Tanja Bergkvist om en skola där eleverna, inte lärarna, bestämmer.

Nästa: Recension