Magasin > I terrorns tid (Nummer 6, 2011)

Nummer

I det här numret

I terrorns tid

I terrorns tid

Innehåll

Fienden mitt ibland oss

Hat och våld uppstår oftare än man kan tro mellan människor som är lika varandra. Tesen om att fruktan för "den andre" och "främlingen" utlöser krig och konfl ikter motsägs av historien.

Lär av Barcelona

Blue Labour, en ny rörelse inom brittiska Labourpartiet, betonar traditionella värderingar och lokala gemenskaper för att uppnå framgångar i den globala ekonomin.

Terror och tolerans

Av rädsla för att kallas rasist diskuterar vi ogärna problemmed integrationen. Socialdemokraterna måste föra en öppen debatt om ansvaret för de växande fördomarna.

När våldet blir ett sätt att leva

Mänskligheten har knappast producerat en mer destruktiv version av sig själv än den nya tidens terrorister, vilka är övertygade om att de är utsedda att visa mänskligheten vägen till lyckoriket.

När samtalet tystnar

Det är meningslöst och kontraproduktivt att förbjuda lögner och smutskastning i den off entliga debatten. I det öppna samhället måste vi lära oss att hantera obehagliga åsikter.

Att förklara en massmördare

Frågan är hur långt man ska dra paralleller till högerextremism om Breivik visar sig vara ett isolerat fall. En psykologisk dimension kan vara lika viktig som islamofobi och främlingsfientlighet för att förklara varför dåden inträffade.

Nästa: Intervju