Magasin > I väntan på vändpunkten (Nummer 2, 2009)

Nummer

I det här numret

I väntan på vändpunkten

I väntan på vändpunkten

Innehåll

Sökes: globala balanskonstnärer

Den nuvarande krisen skiljer sig från tidigare ekonomiska nedgångar genom att den omfattar hela jordklotet. Därmed minskar möjligheten för en stark aktör att gå in och rädda situationen.

Krisen kräver paradigmskifte

Den ekonomiska nedgången visar att marknader inte är självreglerande utan i grunden självdestruktiva. Men i universitetslitteraturen nämns nästan ingenting om detta förhållande.

Den gudomliga företagsamheten

Det finns ett starkt samband mellan frikyrka och företagsamhet. Församlingarnas betoning av flit och ansvarstagande men också deras öppenhet och nätverksbyggande har skapat goda affärsmiljöer

Inga företag utan risktagande

Problemet är inte att få folk att starta företag. Bristen på företagande löser man inte med försäkringar utan genom att uppmuntra till risktagande.

Nästa: Intervju