Magasin > Impopulär populism (Nummer 3, 2010)

Nummer

I det här numret

Impopulär populism

Impopulär populism

Innehåll

”Så drabbade fatwan mig”

Sedan 2007 har Lars Vilks befunnit sig under hot efter de omtalade rondellhundsteckningarna. Sedan en mordkomplott avslöjats har debatten tagit en delvis ny vändning. Vilks berättar själv om livet efter dödshotet.

Den hårdkokte moralisten

Thorsten Jonssons placering i Hemingwayfacket har länge förminskat hans författarskap. Hundra år efter hans födelse framstår han som en av svensk litteraturs stora och mest egenartade begåvningar.

Sjukligt intresse för det äkta

Vår tids fixering vid "äkta" berättelser har lett till ett uppsving för sjukdomsskildringar. Frågan är om intresset för dem bottnar i viljan att förstå våra medmänniskor eller i rent sensationssökande.

Kultur i reservat

För att utröna kulturens innersta väsen tog Lars Melin fram sin ordbok. Resultatet var överraskande

En reporters uppgång och fall

Ryszard Kapuscinski, som bevittnade 27 krig och revolutioner och överlevde fyra dödsdomar, anklagas för att ha tänjt på gränsen mellan fakta och fiktion i sina böcker och sitt liv. Boken om den världsberömde journalisten delar Polen.

Med inspiration i tradition

Det unika med den snart tioårsjubilerande brittiske komikern Mark Wootton är att han inte bara hämtar inspiration från samtidsfenomen. I sina serier för han en brittisk humortradition vidare genom att knyta an till medeltidsteater och vaudeville.

Att skilja på mitt och ditt

Efter att det avslöjats att Helene Hegermanns roman Axolotl Roadkill till stor del består av plagiat har en debatt om originalitet rasat i Tyskland.

Naturen som ren matematik

Tanja Bergkvist betraktar fraktaler i naturen.

Nästa: Recension