Magasin > Kosmopoliter (Nummer 1, 2011)

Nummer

I det här numret

Kosmopoliter

Kosmopoliter

Innehåll

Krossa hierarkierna!

Kulturarvet bör ses utifrån ett internationellt och gränsöver skridande perspektiv snarare än som kopplat till olika gruppidentiteter. Det sätt på vilket vi uppskattar och påverkas av kultur är oväntat och förutsättningslöst.

Låt oss prata om det svenska

En enda och odelad kultur utan infl uenser utifrån går inte att föreställa sig. Icke desto mindre låter sig det specifikt svenska urskiljas - liksom andra nationers kulturella uttryck.

Se människan!

Mycket av det kulturella arvegods som man vill skydda, skapades före nationalstatens uppkomst. Konsten tillhör inte någon nationell kultur överhuvudtaget.

Nästa: Intervju