Magasin > Ledarlöst läge (Nummer 7, 2021)

Nummer

I det här numret

Ledarlöst läge

Ledarlöst läge

Innehåll

Ett värdigt liv

Anseendet som ett arbete ger väger tyngre än pengar. Synen på yrkesutbildning och praktiska kunskaper måste därför uppgraderas och fokus på akademiska studier och teoretiska kunskaper tonas ned.

Lyft blicken

Våra politiska och samhälleliga institutioner kännetecknas av detaljstyrning och ett noggrannhetsideal drivet till sin spets. Vi har fått ett system som krockar med ett samhälle som i grunden förändrats.

Folkuppfostrarna

En ny elit i allians med politiker och företag har vuxit fram. Dess syfte är att tukta ett okunnigt folk.

Rädda landet

Gängkriminalitetens strukturer tränger in i samhällets vävnad. De hotar vår demokrati och symtomen har vi bara sett början av.

Nästa: Kultur