Magasin > Mot en ny världsordning (Nummer 8, 2008)

Nummer

I det här numret

Mot en ny världsordning

Mot en ny världsordning

Innehåll

När man måste segla mot vinden

Det går inte att känna annat än beundran för beläsenheten och överblicken som kommer till uttryck i Svante Nordins Tanke och dröm (Timbro, 2021), som skildrar svensk idéhistoria från 1900 till idag. Framställningen börjar i förra sekelskiftets guldålder och avslutas i postmodernism, mångkultur och globalisering.

Nästa: Samhälle