Magasin > När staden har segrat (Nummer 4, 2010)

Nummer

I det här numret

När staden har segrat

När staden har segrat

Innehåll

Nya tider kräver ny medial kultur

Det har på sistone skrivits mycket om att den svenska demokratin är avhängig en livaktig opinionsbildning. Att det fi nns olika arenor, där företrädare för olika ideologier, vetenskapliga hållningar och estetiska och filosofi ska skolbildningar har möjlighet att framföra intellektuellt kvalificerade argument för sin sak, har mycket riktigt framställts som en förutsättning för ett vitalt debattklimat, vilket i sin tur är en förutsättning för en väl fungerande demokrati.

Nästa: Samhälle