Magasin > När staden har segrat (Nummer 4, 2010)

Nummer

I det här numret

När staden har segrat

När staden har segrat

Innehåll

Islamismens glömda historia

Kopplingarna mellan Nazityskland och politisk islamism i Mellanöstern har länge varit ett dolt kapitel i 1900-talets historia. Lennart Berntson har läst två källstudier som frilägger sambanden och visar att antisemitism och politisk extremism inte var ett specifikt europeiskt fenomen.

68:ornas totalitära kamp

Götz Aly visar på kontinuiteten mellan 68-generationen och deras nazistiska föräldrageneration: viljan att rasera allt gammalt, tron på en ny människa och en ny livsform, kollektivismen, ledarkulten, antiliberalismen och bejakandet av våldet.

Tvivlare utan tvivel

Richard Dawkins pläderar ännu en gång för de darwinistiska idéernas överlägsna förklaringskraft. Staffan Ulfstrand ser ett solitt teoribygge med polemisk udd mot religionen som dock riskerar att bara övertyga de redan frälsta.