Magasin > När staden har segrat (Nummer 4, 2010)

Nummer

I det här numret

När staden har segrat

När staden har segrat

Innehåll

Ideologierna har aldrig dött

Uppfattningen att svensk politik är samlad i mitten bygger på en felaktig analys. Grundvärderingarna består och ideologiska konflikter existerar fortfarande.

Därför är Vilks rondellhund bra

Till skillnad från den gängse socialkritiska konsten bryter Lars Vilks mot en outtalad regel. Med sin rondellhund ställer han sig på fel sida och får därmed genast konstvärlden emot sig.

Pappas pojkar tar snart över

Förhoppningar om att republikanska ideal och demokratiska principer etableras i arabvärlden har grusats. Istället sätts familjestyren och arvriken i system.

Öppna sår i gemytets Wien

Att sopa bort spåren efter diktatorer och repressiva politiker i det offentliga rummet låter rätt och rimligt. Men bevarade äreminnen över den som gått totalitära regimers ärenden utgör en viktig erinran om deras förbrytelser.

FN testar det fria ordet

Åtskilliga länder delar inte den västerländska, liberala synen på yttrandefriheten. FN får därför svårt att omsätta dess grundläggande principer i praktiken.

Nästa: Krönika