Magasin > Läsa för livet (Nummer 2, 2022)

Nummer

I det här numret

Läsa för livet

Läsa för livet

Innehåll

Att läsa är att leva

Läsandet gör oss till friare och mer utvecklade människor. När allt färre läser riskerar vi att förlora oss själva.

Återvänd till boken

Skolan har övergivit sina läsningsideal. Det behövs en Nils Holgersson för vår tid.

Övning ger färdighet

Till och med på gymnasiet har många elever svårt att läsa och skriva. Istället för att använda ineffektiva lässtrategier borde skolan stärka elevernas ämneskunskaper.

Förödande välvilja

Egentligen har jag bara en enda, stor fråga. Jag bestämmer mig för att vänta med den. Av hennes bok Kons­ten att undervisa har jag just lärt mig att erfarna lärare brukar inleda sina skriftliga prov med några korta och lätta frågor, för att värma upp eleven – en strategi som också passar utanför skolan. Filippa Mannerheim undervisar i svenska och historia på en kommunal gymnasieskola. Sitt offentliga genombrott fick hon med en artikel i Expressen, där hon anklagade samtliga politiska partier för att ha förstört den svenska skolan.

Nästa: Kultur