Magasin > NYTT EKONOMISKT LÄGE (Nummer 8, 2017)

Nummer

I det här numret

NYTT EKONOMISKT LÄGE

NYTT EKONOMISKT LÄGE

Innehåll

Avhandlingar om metoder

Policy och problem hör ihop som sås och potatis, men frågan om exakt hur de förhåller sig till och påverkar varandra tycks kräva omfattande utredningar. Petra Östergren guidar oss längs nya stigar i denna snåriga terräng.

Intellektuellt övervåld

Under en taxifärd blir Albert Einstein ombedd av sin chaufför att förklara relativitetsteorin. Doktor Einstein, som råkar vara på gott humör, går lugnt och sansat igenom sina idéer om tid, massa och ljusets hastighet i vakuum. Föga förvånande begriper hans åhörare ingenting.

Vårt förakt för svaghet

De räknas i hundratusental, flyktingarna som har landstigit på den lilla italienska ön Lampedusa. Varje dag, år efter år, har de rangliga gummibåtarna med de tätt packade människorna kommit. Men alla har inte nått land, trots otaliga lyckade räddningsaktioner till havs.

Hjälten på den gröna ön

Bram Stoker, Oscar Wilde, William Butler Yeats, George Bernard Shaw, James Joyce, Samuel Beckett och Seamus Heaney i all ära. Frågan är dock om inte Jonathan Swift överglänser dem alla i fighten om titeln som Irlands mest betydelsefulla och inflytelserika författare.

Moralens väktare

En hund som kronvittne i ett mordmål och saligförklaring av en polismördare, var kan något sådant förekomma?

Nåd ger nöd

Något som ofta läggs kyrkan, eller snarare kyrkorna, till last är det oavbrutna trätandet. Två saker förväntar sig muslimerna av de kristna, konstaterar exempelvis munken Johannes Sandgren: Att de tjänar sin nästa och grälar med varandra.

Det stora nederlaget

På Wiens armémuseum märktes fjolårets jubileum nästan inte alls. Utställningen om de tyska furstendömenas och Österrikes misslyckade krig mot Preussen 1866 var sig lik. Inte särskilt omfattande och med den deprimerande tavlan ”De dödas batteri” på en central plats.

Själv är bäste dräng

När jag blev ombedd att recensera John Hunters biografi över Samuel Smiles hade jag en ytterst vag minnesbild av denne Smiles. En litteratör i det viktorianska England tyckte jag mig minnas, men säker var jag inte.

Sida vid sida

Den senaste tidens politiska diskussion i Sverige och i många andra länder har haft en förenklad syn på samhälle och företagande som två väsentligt skilda företeelser som utgångspunkt. Genom en sådan konstlad indelning av samhället och ekonomin i olika arenor kan man skapa uppseendeväckande konflikter och braskande rubriker.

Många bäckar små…

New Yorker-journalisten Lawrence Wrights intresse för Mellanöstern började med att han vapenvägrade. Istället för att strida i Vietnam fick Texasbon undervisa i engelska vid Amerikanska universitetet i Kairo.

Maktens berusning

Den franske filosofen Michel Onfray har läst Bibeln; han har läst Gamla och Nya testamentet, och om detta vill han berätta. Han vill berätta om Jesu födelse, liv och väg till korset, hans död, uppståndelse och uppstigande till himlen.