Magasin > Rädda de stora djuren (Nummer 8, 2016)

Nummer

I det här numret

Rädda de stora djuren

Rädda de stora djuren

Innehåll

Väck fantasin till liv

Science fiction-författaren Neal Stephenson är inte den främsta stilist som genren skådat, men det är inget fel på idérikedomen. Att han skriver tjocka böcker betyder inte att det är glest mellan tankarna. Stephenson har en remarkabel fantasi vad gäller såväl vetenskap och ny teknik som samspelet mellan teknik och sociala förhållanden. Volymerna fullständigt bågnar av uppslag.

Nästa: Samhälle