Magasin > Religionens återkomst (Nummer 1, 2008)

Nummer

I det här numret

Religionens återkomst

Religionens återkomst

Innehåll

Moderniteten har avförtrollat kosmos

Under sekulariseringsprocessen har åtskilliga filosofer funderat över religionens väsen. 1800-talssociologen Émile Durkheim menade att religionen är en illusion, men ändå nödvändig för samhällets sammanhållning. Idag talar man om en "desekularisering", vilken i värsta fall kan leda till minskat engagemang för rättvisa i världen.

Gud bidar sin tid...

Gud bidar sin tid…

Dagens ateistiska missionärer är innerst inne medvetna om att deras knäfall inför vetenskapen inte gör universum mindre mysteriöst. De negligerar att religionen tillhandahåller en teologisk infrastruktur som håller begreppen om det heliga och transcendentala på plats.

Dit förnuftet inte når

Att religionen har använts för att förtrycka och terrorisera, bör inte skymma dess positiva egenskaper. Religionen erbjuder en förståelse av universum som mysterium och under. Och den försvarar människans värde som subjekt mot vetenskapens objektifiering och samhällets instrumentalisering av människan.

Nästa: Intervju