Magasin > Sämst i klassen (Nummer 5, 2008)

Nummer

I det här numret

Sämst i klassen

Sämst i klassen

Innehåll

Vetenskapens tredje väg

SCIENTIFIC PERSPECTIVISM RONALD GIERE University of Chicago Press 2006

Den nödvändiga staten

Den amerikanska Marshallhjälpen blev räddningen för många länder efter andra världskriget. Ulf Lindström recenserar två böcker om efterkrigstidens Europa.

Två tusen år av hat

Kristian Gerner har läst en antologi som redogör för antisemitismens historia från antiken till idag. Tysklands roll ägnas stort utrymme, medan antisemitismen i Ryssland och i den muslimska världen främst uppmärksammas utifrån ett nutidsperspektiv.