Magasin > Sätt fler på piedestal (Nummer 5, 2021)

Nummer

I det här numret

Sätt fler på piedestal

Sätt fler på piedestal

Innehåll

Revolutionens fiende

Joseph de Maistre var en reaktionär författare men långt ifrån endimensionell. Isaiah Berlin såg honom som en inspiratör till fascismen, men det är knappast korrekt.

Jesus var inte gift

Teorierna om att Jesus och Maria Magdalena skulle ha haft en kärleksrelation är populära trots att de är svagt underbyggda.

Stoicismens aktualitet

Marcus Aurelius har kommit i nyöversättning på svenska. Det är ännu ett tecken på stoicismens nya relevans.

Det förflutna är inte avslutat

Sveriges och Rysslands olika självbilder visar sig i vilka historiska händelser som högtidlighålls.

När allt var i rörelse

Det är en högtidsstund att närma sig Svenska balettens öden och äventyr.

Robotar och människor

I aktuella romaner och filmer diskuteras om robotar kan få riktiga känslor och hur människorna reagerar inför denna möjlighet.

Filosofiskt triangeldrama

I brevväxlingen mellan Eino Kaila och Georg Henrik von Wright speglas de finländska filosofernas rädsla för Sovjetunionen och skilda uppfattningar om Ludwig Wittgenstein.

Den digitala döden

Det digitala livet efter detta är en realitet. I sin avhandling The post-mortal condition. Being with the dead in the age of digital media beskriver Carl Öhman hur de döda sakta tar över sociala medier allteftersom de helt enkelt blir fler än de levande.

Nästa: Recension