Magasin > Skönhetens tabu (Nummer 7, 2008)

Nummer

I det här numret

Skönhetens tabu

Skönhetens tabu

Innehåll

Vägvisare till land som inte finns

Ambassadör Ingmar Karlssons nya bok, Kurdistan, är en av de bästa översikterna som har getts ut på svenska i sitt ämne anser Thomas Gür.

Att läsa med blossande kinder

En fokusering på textanalys har gjort litteraturvetenskapen alltmer sluten för omvärlden. Men alla forskare anser inte att studier av en författares liv och personlighet är irrelevanta.