Magasin > Skönhetens tabu (Nummer 7, 2008)

Nummer

I det här numret

Skönhetens tabu

Skönhetens tabu

Innehåll

Flykten från skönheten

Flykten från skönheten

Under veckan som gått har Axess Magasins nummer med temat "Skönhetens tabu" debatterats på flera av landets kultursidor. Roger Scrutons text, som bland annat handlar om andlighet i konsten, har rönt störst uppmärksamhet. Scruton menar att provokationen och gränsöverskridandet idag hyllas som estetiskt ideal, men att de tidiga modernisterna Eliot, Matisse och Schönberg inte försökte förstöra traditionen, utan återerövra den. Läs artikeln i sin helhet här.

Joseph Collins - Candace (2006, olja på duk) Foto: Joshua Nefsky

I avantgardets efterdyningar

| SKÖNHETENS TABUN är en ituskuren ko uppfattas som ett betydande konstverk har något gått väldigt fel. En förändring är dock på väg, men som alltid så sker det viktiga i det fördolda, bortom de större medierna.

Konstens väg tillbaka till passionerna

Passionisterna kallas en grupp konstnärer som vill utforska grundläggande existentiella frågor och som kännetecknas av omsorg om hantverket. De betraktas som udda inslag i ett konstklimat där avantgardet har blivit norm.

I islamisk kultur är det vackra inte tabu

I modern västerländsk konst är estetiken skiljd från etiken. Helt annorlunda är den islamiska synen på konst, som liknar den äldre västerländska.

Nästa: Intervju