Magasin > Sommartankar (Nummer 5, 2022)

Nummer

I det här numret

Sommartankar

Sommartankar

Innehåll

En patient med multipla diagnoser

Att kräva allmänt förstatligande av näringslivet har inte kommit i ropet igen fastän jag fruktar att det är en tidsfråga. Även de allra mest hopplösa föreställningar om att ”en annan värld är möjlig” har en märkvärdig förmåga att dröja sig kvar i väntan på bättre tider, och ofta undrar jag om det var svensk samhällsdebatt som Friedrich Nietzsche hade i åtanke när han talade om den eviga återkomsten.

Nästa: Samhälle