Magasin > Tid för kultur (Nummer 5, 2018)

Nummer

I det här numret

Tid för kultur

Tid för kultur

Innehåll

Kinabilder

I Sverige finns generellt en dålig förståelse för drivkrafterna bakom Kinas agerande hemma och internationellt, vilket nyligen visade sig i den lätta panik som uppstod när kineser ville köpa hamnen i Lysekil, men även i förvåningen över Geelys investering i Volvo Lastvagnar. Att den svenska nyhetsrapporteringen om Kina dessutom ofta filtreras genom utländska medier, framförallt västerländska, gör inte kunskapsläget bättre.

Bilder utan fäste

Oförmågan att skapa mentala bilder har först nu börjat uppmärksammas. Men vad som orsakar aphantasia och hur hjärnan påverkas är ännu okänt.

Flytta på er! Här kommer JAG!

Den stora utställningen har gått vilse i sina ambitioner. 100 % kamp är en identitetspolitisk fanfar i Musei-Sverige.

Kulturkrockar i Sofia

Bulgariens historia är långt mer än Sovjetepoken. I över tvåtusen år har imperier och kulturer satt sin prägel på landet.

Ett skakande drama

Spanska sjukans utbrott för hundra år sedan blev en global epidemi jämförbar med digerdöden. Över en tredjedel av jordens befolkning infekterades.

Från vaggan till graven

Som tidigare yrkesarbetande inom teatern är det intressant att fundera över vilken klassresa skådespelaryrket har gjort. Det benämns vid sidan av prostituerade som ett av världens äldsta yrken – vilket förvisso får ses i ljuset av de teatrala inslagen som fanns i religionsutövandet i antik tid. Oavsett, det är ett rent underverk att skådespelare som yrke ens överlevt.

På ett kommateckens avstånd

Vänner, kolleger och bekanta! Alla samlas ni kring ett och samma (vad jag vill kalla) samtidsfenomen: kommatering efter hälsning. Med ert ”Hej,” rumphugger ni mejlen redan innan ni kommit till sak och på engelskt manér görs radbrytning, följt av ny mening som inleds med stor bokstav. Varför?

Vi bygger fult och fel

Sättet som vi idag bygger städer är en återgång till historiska misstag. Återigen ska man bygga högt när lösningen ligger i ökad låghusbebyggelse.

Rättvisa som enda tröst

Ferdinand von Schirach fick ett väldigt genomslag med novellsamlingarna Verbrechen (2009) och Schuld (2010).

Nästa: Krönika