Magasin > Tyskland (Nummer 1, 2019)

Nummer

I det här numret

Tyskland

Tyskland

Innehåll

1979 – då det nya föddes

1979 är ett märkesår för flera av de trender och tendenser som präglar vår tid än idag. Året då saker tog sin början snarare än avslutades.

En svensk paradgren

Migrationspolitikens omläggning beskrivs som restriktiv. Men sett över tid och i jämförelse med andra länder är det svenska flyktingmottagandet stort.

Början på Sverige

Med valet av kung Magnus vid Mora stenar 1319 inleddes tillblivelsen av en nationalstat. Det som med lag tog 700 år att bygga bör vi slå vakt om.

Nästa: Tema