Magasin > Världen efter historiens slut (Nummer 2, 2017)

Nummer

I det här numret

Världen efter historiens slut

Världen efter historiens slut

Innehåll

Sveriges hemliga krig

Under lång tid och utan insyn finansierade Sverige befrielserörelser i södra Afrika med flera miljarder kronor. Det innebar ett samarbete med Sovjetunionen i stödet till marxistiska väpnade grupper.

Något på hjärnan?

Tänk om Charles Darwins teori om det naturliga urvalet inte bara handlar om gener. Tänk om det är en process som även utspelar sig i vårt medvetande och våra tankar.

Nästa: Tema