Något på hjärnan?

Evolutionsteorin och teorin om det naturliga urvalet sägs ibland vara den bästa idé någon fått. Även om ett flertal fritänkare före Charles Darwin insett att arterna genomgått en evolution, hade de inte mekanismerna klara för sig. Man kan sammanfatta teorin i tre punkter: för det första finns det inom en art en variation mellan individer vad gäller olika egenskaper, för det andra är egenskaper delvis ärftliga och för det tredje så sprids dessa, genom reproduktion och överlevnad, olika mycket. Märkligt nog verkar ingen i vetenskaps- och idéhistorien ha kommit på detta före Darwin även om somliga varit ganska nära. Skenbart enkla teorier kan vara nog så besvärliga att utveckla ens konturerna till. Man kan ändå säga att det inte var någon slump att just Darwin fick idén. Han var i själva verket väl förberedd. Man brukar säga att hans teori har tre källor. Den första är brittisk nationalekonomi i allmänhet och Malthus (och i någon mån Ricardo) i synnerhet. Malthu...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Johan Frostegård

Professor i medicin vid Karolinska institutet och författare.

Läs vidare