Magasin > Växtvärk i den högre utbildningen (Nummer 2, 2015)

Nummer

I det här numret

Växtvärk i den högre utbildningen

Växtvärk i den högre utbildningen

Innehåll

Mot folket, i tiden

Flera franska författare samarbetade med ockupationsmakten under andra världskriget och blev dömda och fördömda. Ändå har en del fortsatt att bli lästa.

Samlande på undantag

I många fall är dagens museer snarare utställningslokaler än platser där samlingar görs tillgängliga. Ur ett historiskt perspektiv rör det sig om en kris.

Nästa: Tema