Magasin > Vid europavägens ände (Nummer 6, 2012)

Nummer

I det här numret

Vid europavägens ände

Vid europavägens ände

Innehåll

”Att vara misskänd är den högsta lyckan”

Saint-Pol-Roux menade att poeten skulle vara en profet, en representant för hela mänskligheten. Surrealisterna räknade honom som en föregångare, men han chockerades av deras brutala framfart.

Att dra slöjan av spegeln

Satir har alltid varit ett riskabelt projekt. Från Juvenalis via Jonathan Swift till Makode Linde har satiriker varit beroende av att mottagaren avkodar budskapet på "rätt" sätt.

Ruinerna – mitt i samtiden

Ruinen som motiv har länge fascinerat konstnärer och författare. Therese Bohman undersöker ruinernas lockelse genom historien och finner en tidlös symbol för förgängligheten.

De rasistiska huliganerna

År 2009 stod jag tillsammans med en fantastisk grupp kallad British Muslims for Secular Democracy vid en demonstration i centrala London. Vi protesterade mot en marsch anordnad av Islam4UK, en grupp som balanserade på gränsen mellan extremistisk politik och terrorism.

Han fruktar för Israels existens

Lisbeth Lindeborg har gjort ett besök hos den israeliske bästsäljarförfattaren Meir Shalev i Jerusalem. Trots sin roll som opinionsbildare vill han inte låta sitt författarskap tjäna politiska syften.

Larkins brutala uppriktighet

När Times nyligen publicerade en lista över Englands bästa författare var Philip Larkin etta. Trots det skulle han antagligen aldrig ha publicerats idag.

När studenter mäter kvalitet

I slutet av april kom Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av 189 svenska utbildningar vid 25 högskolor och universitet runt om i landet. Drygt var femte granskad utbildning får underkänt och den som inte rättar till bristerna inom ett år förlorar examensrätten.

Nästa: Recension