Magasin > Vid europavägens ände (Nummer 6, 2012)

Nummer

I det här numret

Vid europavägens ände

Vid europavägens ände

Innehåll

Fascinerande och förvirrande historia

Hur bör man skriva Sveriges historia? Gunnar Wetterberg har läst de senaste banden av Norstedts svenska historia och saknar det kronologiska perspektivet.

Myror i stacken, människor i staden

Med sin bok Sociobiology (1975) blev Harvardprofessorn Edward O Wilson en av banbrytarna och vägvisarna för den evolutionärt inriktade beteendeforskningen. Även om myror är både hans passion och huvudsakliga forskningsobjekt gav han i denna bok en lysande översikt av socialt beteende från myrornas stack till människornas stad.

Turkiets segrande historieskrivare

Gång efter annan i diskussioner om Turkiets moderna historia av enpartistat, påtvingad modernism, religionsförföljelser och militärkupper möter jag historiemyten om republiken kontra imperiet.

Transatlantiska eleganter

Problemet med väl underbyggda fackböcker är att de tar död på en och annan god historia. Den som inte vet något annat om Fred Astaires enastående karriär vet åtminstone hur omdömet löd när han provfilmade: "Can't act. Slightly bald. Also dances."

USA och Kina på kollisionskurs

USA:s relation till Kina har pendlat mellan bottenlös pessimism och himlastormande optimism under de år som gått sedan diplomatiska relationer upptogs 1979. Svängningarna har berott på uppblossande kriser som i sin tur har föranlett kursändring i den amerikansk-kinesiska relationen.

Småprat med stor diktare

Så har då tredje delen av den samlade utgåvan av T S Eliots brev kommit ut: The Letters of T S Eliot. Volume 3: 1926-1927. Äntligen, säger somliga. Varför? undrar andra.

Förlorarnas historia

Ska man tro opinionsmätningarna de senaste månaderna håller Mitt Romney sitt sista stora tal som politiker på valnatten den 6 november. Romney tackar alla som har stöttat honom och slår fast att kampanjen har varit betydelsefull eftersom den entusiasmerat nya väljargrupper, placerat viktiga frågor på den politiska dagordningen och tvingat motståndarna att ta ställning i en rad olika ämnen.

En studie av det mänskliga tillståndet

De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga i morgon." Historieprofessorn Klas-Göran Karlsson har valt detta citat som titel på sin senaste bok, med underrubriken: Det armeniska folkmordet och dess efterbörd. Citatet är från Talaat Pascha, osmansk inrikesminister under första världskriget och en av de huvudansvariga för folkmordet på armenierna.

Krig, kultur och homoerotik

På senare år har det på svenska kommit en våg av nyöversättningar av Thomas Manns stora romaner. Nu kommer också för första gången i svensk översättning hans stora tankebok från första världskriget, En opolitisk mans betraktelser.

Furstarnas och påvarnas Italien

Jag minns ännu när jag som tågluffande turist och student såg honom i Castelvecchio i Verona, sittande på sin häst med ett spjuveraktigt leende som borde vara betydligt mer ryktbart i vår konsthistoria än det är.

Modig bok om spelet bakom kulisserna

Gården var skräpig, full av gropar. Den gamla 1800-talstrappan vittrade sönder, glödlamporna var trasiga. Högst upp, på femte våningen, delade familjen Putin en lägenhet med två andra hushåll.

Med anseendet i behåll

I höstas utkom Condoleezza Rice med No Higher Honor. A Memoir of My Years in Washington, där hon beskriver sin tid som säkerhetsrådgivare och utrikesminister 2001-2009.

När Djävulen kom till Moskva

Vid läsningen av en bok om ett ämne som man behärskar kan man reagera på två sätt: Bah, den här boken hade jag kunnat skriva själv. Eller: Jag skulle själv aldrig ha kommit på att skriva boken på detta sätt! Så originellt, så intelligent! Det behöver väl knappast sägas att Karl Schlögels bok Terror och dröm. Moskva år 1937 faller i den senare kategorin.

Så förändrade vänstern USA

Ibland kan det för en utomstående vara lätt att förbryllas av amerikansk politik. Det kan gälla sakfrågor, som dödsstraffet, vapenlagarna eller sjukförsäkringarna, det kan gälla kampanjfinansieringen eller oegentligheter när valkretsar ska ritas om.