Magasin > Vid europavägens ände (Nummer 6, 2012)

Nummer

I det här numret

Vid europavägens ände

Vid europavägens ände

Innehåll

Mångfaldens utmaningar

Det svenska civilsamhället har traditionellt varit nära förbundet med värderingar som omfattas av staten. Detta skapar svårigheter att acceptera ett mer pluralistiskt civilsamhälle.

På väg mot Pluropa

De som varnar för att islam kommer att ta över Europa har fel. Europa lär inte förvandlas till Eurabien utan till Pluropa, där religionerna spelar en allt större roll och sekulariseringsprocessen avtar. Exemplet Israel visar hur snabbt som sekularisering kan förbytas i sakralisering.

Civilsamhället behöver motkrafter

Staten bör betraktas som en motkraft som balanserar det starka civilsamhället. I skola, vård och omsorg bör staten erbjuda det bästa tänkbara till var och en och inte bevara, respektera eller uppvärdera skillnader.

Dra inte upp vindbryggan

Globalisering och ökad konkurrens ses numera som hot mot Europas välstånd och välfärd. Men att dra sig tillbaka bakom tullmurar och handelshinder är inget alternativ.

Konfessionella friskolor och den svenska monokulturen

Idén om pluralism, tolerans och mångfald åberopas ofta som honnörsord när värdegrunden i det svenska samhället diskuteras. Men när mångfalden tar sig konkreta uttryck, som i konfessionella friskolor, visar sig toleransen vara begränsad.

Europa beter sig franskt

Euron byggde på felaktiga förutsättningar och blev därför ogenomförbar. För att ta Europa ur krisen måste en ny valuta skapas.

Religion som politisk resurs

Teologen John H Yoder menar att religionen bör hålla sig borta från samhällsmakten. Men statens makt över civilsamhället bör samtidigt minimeras så att staten inte genom betingade bidrag hindrar religiösa från att leva och agera politiskt i enlighet med sin tro.

”EU-kommissionen är alltid rädd”

Frits Bolkestein var 1999-2004 EU-kommissionär, och försökte 1998 hålla Italien utanför eurosamarbetet. Idag är han en hårdför kritiker av hur EU fungerar. Han förespråkar ett nytt eurosamarbete mellan Tyskland, Österrike, Nederländerna och Finland, och beklagar den politiska korrektheten hos EU-kommissionen.

Så uppstod Europa

Den europeiska integrationen har gått en lång väg från ideal och idé till praktisk politik. EU-projektet har resulterat i en upplyst och civiliserad hållning. Det får därför inte tillåtas att kollapsa.

Nästa: Intervju