Fredrik Norén & Lars Diurlin

Fredrik Norén är fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Lars Diurlin är fil dr i filmvetenskap och lektor vid Linnéuniversitetet.

Av Fredrik Norén & Lars Diurlin

Folkhälsans artisteri

Fredrik Norén & Lars Diurlin

Samhälle