Fredrik Sjöholm

Professor och vd vid Institutet för näringslivsforskning

Av Fredrik Sjöholm