Katja Hoyer

Katja Hoyer är brittisk-tysk historiker och journalist specialiserad på modern tysk historia. Hennes senaste bok är Blood and Iron. The Rise and Fall of the German Empire 1871–1918.

Av Katja Hoyer