Colourful images - Hilma af Klint i Berlin

Del 3 av 3

Del 3 av 3. Medverkande: Tal R - Colour, Contemporary Painting and the Significance of Hilma af Klint, Beat Wyss, Julia Voss, moderator.

Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint. Vilken betydelse har Hilma af Klints gärning haft på den abstrakta konstens historia? Hur kan man förstå hennes verk i relation till övriga tidiga abstrakta konstnärer som till exempel Kandinsky och Mondrian?

Del 3 av 3

Colourful images - Hilma af Klint i Berlin

Del 3 av 3. Medverkande: Tal R - Colour, Contemporary Painting and the Significance of Hilma af Klint, Beat Wyss, Julia Voss, moderator.

Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint. Vilken betydelse har Hilma af Klints gärning haft på den abstrakta konstens historia? Hur kan man förstå hennes verk i relation till övriga tidiga abstrakta konstnärer som till exempel Kandinsky och Mondrian?

Publicerat 10 dec, 2013
Tillgängligt till Tills vidare

Del 2 av 3

Del 2 av 3. Medverkande: Pehr Sällström - Goethe's Colour Theory, Hanne Loreck - The Ornamental and the Diagrammatic: On Early Abstraction and Spiritual Statements, Gertrud Sandqvist - Hilma af Klint and Contemporary Art.
09 dec, 2013

Del 1 av 3

Del 1 av 3. Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint.
09 dec, 2013