Apocalypse now

Egypten ska ödeläggas, Arabien förgås i lågor. I alla länder ska Kejsarens raseri drabba dem som förnekar Herren Jesus Kristus. När verket är fullbordat ska jordens folk dväljas i fred, ty detta är den stora freden vid tidens slut.

Scenariot är hämtat ur Pseudo-Methodios uppenbarelse, en syriansk text från sent 600-tal. Det apokalyptiska verket återspeglar den kristna världens försök att teologiskt bearbeta den traumatiska förlusten av Heliga landet efter arabernas snabba erövring. För att ingjuta hopp ställer Pseudo-Methodios upp visionen om en kommande kejsare som ska besegra muslimerna och återställa Heliga romerska riket till dess forna storhet.

Texten är långtifrån unik i sin genre. Under hela medeltiden florerar apokalyptiska texter som svarar an till tidens geopolitiska skeenden genom att ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare