Magasin > Sommarjobb för en statsminister (Nummer 5, 2014)

Nummer

I det här numret

Sommarjobb för en statsminister

Sommarjobb för en statsminister

Innehåll

En dag av glädje, en dag av elände

Lördagen den 18 juni 1864 hölls konselj på Stockholms slott och kung Karl XV skrev under en historisk förordning om utvidgad näringsfrihet. Man talar ofta om detta som införandet av "den fullständiga näringsfriheten", men riktigt så långt gick de styrande inte. Av förordningens åttonde paragraf framgår att ett antal verksamheter som krutproduktion, orgelbyggeri och handel med gifter förblev reglerade.

Nästa: Samhälle