En dag av glädje, en dag av elände

Men även om detta säkert väckte förstämning hos en del förhoppningsfullt folk med planer på att framställa sprängmedel, producera pedaler och kolportera arsenik, förtjänar beslutet all uppmärksamhet och respekt.

Dels öppnade det ytterligare möjligheter till företagande och försörjning. Särskilt kvinnors ställning förbättrades. Dels kan man se det som fullbordandet av den näringspolitiska förnyelse som på kort tid ersatte medeltida skråväsende och merkantilism av 1700-talsmodell med etableringsfrihet, fri konkurrens och ett fritt utbyte med omvärlden. Den snabba ökningen av tillväxt och levnadsstandard som inleddes runt 1870 berodde inte bara på näringsfriheten, men utan näringsfriheten hade den inte varit möjlig. Centrum för näringslivshistoria (CFN) står för en klo...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare