Är vi fredsskadade?

Rysslands illegala annektering av Krim innebar ett säkerhetspolitiskt uppvaknande för hela Europa, även Sverige. Det var åtminstone min analys 2014. Den geopolitiska utvecklingen tvingade fram ett ökat medvetande kring rikets säkerhet, om de omständigheter och det egna agerande som ligger till grund för denna. Plötsligt talade nästan samtliga partier om behovet av att öka försvarsförmågan, och landets säkerhetspolitiska samarbeten blev en fråga för seriös debatt. För första gången på decennier diskuterades behovet av upprustning, istället för fortsatta nedskärningar, av det svenska försvaret.

Idag står det klart att min tidigare så tvärsäkra slutsats var förhastad. Flera händelser under den gångna sommaren visar att ett realistiskt förhållningssätt till säkerhet...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Katarina Tracz

Försvars- och säkerhetsanalytiker och rådgivare inom strategisk kommunikation.

Läs vidare