Att få syn på språket

den tysk-japanska författarinnan Yoko Tawada förklarade en gång i en intervju: ”Att vara främmande är en konst”. Det är en konst hon med tiden har blivit väl förtrogen i.

Innan hon som tjugotvååring kom till Tyskland hade hon inga kunskaper i tyska. Sedan åttiotalets mitt har hon bedrivit två parallella författarskap, ett på tyska och ett på japanska. I en tidig recension i Frankfurter Allgemeine Zeitung beskrevs Tawada som en etnolog på resa i den tyska kulturen.

Den tyska eller europeiska läsaren ser i hennes böcker den egna vardagen skildras som ett främmande land – ibland märkligt förvridet genom (spelade) missförstånd och oproportionerliga uppförstoringar av helt banala fenomen, ibland belyst ur ett förklarande ljus som vana och rutin helt enkelt gjort oss blinda för. Det &aum...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare