Balansrubbningar

Kriget varar under ofattbar manspillan i fyra år, varefter en fred sluts i Versailles 1919, där de segrande makterna dikterar extremt hårda villkor för den förlorande sidan. Man nöjer sig inte med att bestraffa Tyskland med landavträdelser och ett enormt krigsskadestånd. Traktaten utpekar också Tyskland som den part som börjat kriget. Det är med andra ord en fred som präglas av hämndlystnad och som genom sina villkor bäddar för ett nytt krig, ett revanschkrig, där Tyskland söker att inte bara återupprätta sin ära och återta sin maktposition, utan även en gång för alla förskjuta den europeiska maktbalansen till sin fördel. Det nya kriget startar i september 1939, pågår i sex år och innebär ett blodbad som får det första krigets lidande att förblekna vad gäller brutalitet och ondska.<.../>

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Håkan Arvidsson

Historiker och författare.

Läs vidare