Behovet av sexuella tabun tycks konstant

Men innan vi fullständigt dömer ut detta från ett samtidsperspektiv, bör vi beakta disciplineringens motsats: en värld där vi tillfredsställer varje fysiskt begär och där vi inte värdesätter förmåga att kontrollera och stävja omedelbara impulser och känsloutbrott. Civilisationens drivkraft består delvis i den spänning mellan begär och försakelse som Stagnelius diktade om. För att skapa, vidmakthålla och utveckla civilisationens kärna måste vi ta makten över begäret och inse vikten av att försaka, vikten av att inte ständigt maximera varje kroppslig lustupplevelse, av att inte ge efter för åtrå, lidelse och njutningslystnad, lika litet som för aggressiva känslor, hat och våld.

I detta nummer av Axess förläggs de två fundamentala skiftena i västvärld...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare