”Bevara kulturarvet”

Läs och begrunda globaliseringsrådets slutrapport Bortom krisen. Den är en enträgen uppmaning till det politiska systemet och hela samhället att ge frågor om Sveriges konkurrenskraft, omställningsförmåga och attraktivitet högre prioritet. Den innehåller många konkreta förslag och ger ett bra beslutsstöd till politiker i frågor om bland annat integration och kompetensförsörjning där vi behöver ta krafttag. Dels för att möta kommande generationsväxlingar, dels för samhällets behov av utökad kompetens i en värld med högt förändringstryck. Områden som bör prioriteras är teknik och naturvetenskap som med fördel kan utvecklas genom pedagogik och saklig information för att göra ämnena mer tillgängliga för fler unga. Samtidigt är det nödvändigt att skapa en at...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare