Därför ökar repressionen

Sedan finanskrisen 2008, där Kina klarade sig relativt oskadd, har landet blivit mer självsäkert utåt. Kinas fortsatta utveckling kräver ökade energiresurser, något som drivit Kinas agerande utrikes de senaste 20 åren. I de havsområden Kina gör anspråk på finns troligen stora energireserver, vilket är en bidragande orsak till Kinas ageranden där. Grannländerna, som samtliga har starka handelsrelationer med Kina, försöker på olika sätt liera sig med USA som motvikt till Kina. Handelsavtalet Trans-Pacific Partnership, TPP, där Kina inte uppfyller kraven och därmed inte ingår, är ett exempel på detta. Att USA visar ett ökat intresse för Östasien beror även på att den inhemska tillgången på skiffergas gjort USA mindre beroende av Mellanösterns olja och därmed minskat intresset för den ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Kristina Sandklef

Oberoende Kinaanalytiker med bakgrund i näringslivet och Försvarsmakten.

Läs vidare