De enkla svarens lockelse

Uppsvinget för auktoritär högerpopulism och dess nyvunna framgångar går knappast att förstå utan att koppla dem till socialdemokratins tillbakagång i hela Europa. Socialdemokratin har av nödtvång rört sig mot mitten och en bredare liberalism de senaste decennierna – en process som påbörjades redan på 1980-talet men som accelererade efter det kalla krigets slut. Tony Blair och Bill Clinton blev bägge framträdande representanter för denna ”den tredje vägens politik”. I Sverige behöll Socialdemokraterna många av regeringen Bildts reformer under 1990-talet och drev själva igenom både avregleringar och kraftiga nedskärningar av offentlig sektor under Göran Perssons ledarskap.

Socialdemokratin är inte längre någon bred folkrörelse. Liksom facken domineras partiet av heltidsanställda tj&au...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Håkan Boström

Ledarskribent i Göteborgs-Posten.

Läs vidare