Den lilla världen

Det går till och med att i ett enda ord fånga kärnan i detta förlopp. Ordet är ”atom”. Den ökande förståelsen inom fysiken av de atomära fenomenen går nämligen som en röd tråd genom all naturvetenskaplig forskning under århundradet. Det gäller såväl insikten om hur atomer i samspel kan förklara materiens uppbyggnad som kartläggningen av atomernas inre struktur.

Självfallet räcker det inte med detta enda ord för att mera ingående skildra utvecklingen under ett helt sekel. Omfattande vetenskapshistorisk forskning har ägnats åt de olika momenten i utvecklingen. Ett oräkneligt antal populärvetenskapliga böcker som beskriver fysikens landvinningar har också sett dagens ljus. Mer eller mindre framgångsrikt försöker de förklara den bitvis rätt svårförst&aring...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare