Den ständiga kunskapsfrågan

Möjligen är frågorna som Sokrates diskuterar i Platons dialog Theaitetos själva kärnan i den teoretiska filosofin: Vad är kunskap, hur kan vi veta att vi vet något, vad rättfärdigar oss i våra övertygelser? De epistemologiska – kunskapsteoretiska – problemen leder förr eller senare till resten: metafysiken, språkfilosofin, medvetandefilosofin.

Det var alltså ingen liten sak när förra seklets möjligen viktigaste filosof, Willard Quine, som en av sina sista centrala texter författade essän Epistemology Naturalized (1969). I den är hans grundpoäng att filosofin inte räcker till; de senaste tjugotre seklerna har varit ett stickspår, det är dags att växla in epistemologin mot naturvetenskaperna.

Påståendet var – och förblir – kontroversiellt bland filosofer, men samtidigt...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Roland Poirier Martinsson

Redaktör på Timbro.

Läs vidare